ekologia kuvat

 Palaa etusivulle
kulma

Ympäristökasvatus Vekarokadun
päiväkodissa

Lapsi tarvitsee paljon tilaa leikeille, aikaa aistihavainnoille sekä turvalliset aikuiset kokemusten jakajaksi, toiminnan ohjaajaksi ja järjestäjäksi.Luonto tarjoaa ainutlaatuisen ja tärkeän oppimisympäristön.

Lapsen luontainen uteliaisuus, tiedonhalu ja liikkuminen toteutuu erittäin hyvin luonnossa. Lapsi oppii kiipeillen, tasapainoillen, ryömien, hyppien luonnon omassa "liikuntasalissa". Lapsen usko omiin kykyihinsä vahvistuu eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa ja selviytymisessä luonnon tarjoamissa haasteissa.

Liikunnan ohessa lapsi oppii tekemään havaintoja ympäristöstä ja uteliaisuus ja tiedonhalu heräävät. Myös sosiaalisuus vahvistuu yhteisillä luontokokemuksilla toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Aikuisten aito kiinnostus ja välittäminen ympäristöasioista on tärkeää. Omalla esimerkillään he vahvistavat ja innostavat lasten omaa luontosuhteen muodostumista.

Lasten kehitysvaiheen huomioiminen ja yksilöllisten erojen tunnistaminen varmistavat, että luontokokemukset ovat myönteisiä. Toiminnat suunnitellaan hyvin kohderyhmää ajatellen ja toteutetaan turvallisessa, aidossa ympäristössä.

Lasten ja aikuisten varusteet ovat asianmukaiset. Itse toiminta kuten retket tehdään lasten ehdoilla. Lapsille annetaan aikaa liikkumiseen ja havaintojen tekoon. Retkillä toteutetaan suunnitelmaa joustavasti ja keskitytään siihen, mikä lapsia kiinnostaa.

Lapset ja luonto ovat pääosissa.